Menu
Significant-25_Desktop_2000x655
Cases

Evaluatie Meerjarige Activiteitensubsidie FPK

In welke mate en op welke wijze heeft de meerjarige activiteitensubsidie in de periode 2013-2016 bijgedragen aan de kwaliteit, pluriformiteit, het publieksbereik en ondernemerschap in de podiumkusten?

Voor Fonds Podiumkunsten heeft APE de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 geëvalueerd. Met deze regeling beoogt het Fonds de kwaliteit en pluriformiteit in de podiumkunsten te stimuleren, het publieksbereik te vergroten en instellingen te stimuleren andere inkomsten te genereren. In de evaluatie is de nadruk gelegd op de werking en de effecten. In welke mate en op welke wijze heeft de subsidieregeling bijgedragen aan de gestelde doelen?

Om de vragen van het Fonds naar de werking en de effecten van de regeling te beantwoorden is door ons gekozen voor een mixed-methods aanpak. We hebben een enquête uitgezet onder subsidie-aanvragers; instellingen, podia, overheden en brancheorganisaties geïnterviewd, en documenten en data geanalyseerd.

Bevindingen

Onze bevindingen laten zien dat de meerjarige subsidie van het Fonds, de kwaliteit van de podiumkunsten bevordert en borgt. Tegelijkertijd is de subsidieafhankelijkheid van de gesubsidieerde instellingen van het Fonds en van anderen publieke financiers, in de periode 2013-2016 afgenomen vergeleken met de periode 2009-2012. Ook laat het onderzoek zien dat door gezelschappen meer voorstellingen gespeeld zijn dan in de voorgaande subsidieperiode. Aanvullend vormt het meerjarig vastleggen van prestaties een bedreiging voor artistieke vernieuwing en wordt dit door sommigen als knellend ervaren.

Benieuwd naar de resultaten en naar hoe wij de uitkomsten van de verschillende onderzoeksmethoden hebben verwerkt? Bekijk het onderzoeksrapport dan hier.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen