Menu
Weegschaal liggend
Cases

Doorontwikkeling risicoverevening zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 2006 is de zorgverzekeringswet (Zvw) van toepassing. De Zvw kan niet bestaan zonder de risicoverevening in verband met de acceptatieplicht voor de basisverzekering. Door middel van risicoverevening worden zorgverzekeraars die relatief veel verzekerden hebben met hoge zorgkosten, hiervoor financieel gecompenseerd. Significant APE werkt al vanaf het begin mee aan de doorontwikkeling van de risicoverevening.

Recent zochten wij uit welke verbeteringen er mogelijk zijn voor het op locatie gebaseerd groeperen van verzekerden ten behoeve van de ggz-risicoverevening. Wij hebben literatuuronderzoek gedaan voor een goede theoretische onderbouwing van de kenmerken. Vervolgens hebben we een grote hoeveelheid aan data over regionale kenmerken op postcodeniveau verzameld en gekoppeld. Wij pasten verschillende machine learning technieken toe, waaronder Lasso, Ridge en Random Forest, om het verband tussen regionale kenmerken en zorgkosten te onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de zorgkosten van verzekerden in postcodegebieden met een forensische zorginstelling of ggz-instelling hoger zijn. Ook zijn de zorgkosten hoger in stedelijke gebieden. We zien bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen de zorgkosten en het aantal misdrijven in een gebied (een stedelijk kenmerk).

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen