Menu
Significant-7_Desktop_2000x655
Cases

De stimulans van de WBSO

Leidt de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) tot meer onderzoek en ontwikkeling? Significant APE onderzocht dit met Dialogic en UNU-MERIT op innovatieve wijze.

Nederland kent sinds 1994 de WBSO als fiscale stimuleringsregeling voor Research & Development. Samen met Dialogic en UNI-MERIT evalueerden we de WBSO 2011-2017. De uitkomst is dat de WBSO leidt tot meer R&D bij bedrijven. Voor de evaluatie zijn innovatieve methoden toegepast.

Ten behoeve van de evaluatie is zowel econometrie als text mining toegepast. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere evaluaties. Vanuit Significant APE verzorgden we de econometrische analyse.

Met behulp van de gebruikerskostenbenadering onderzochten we het effect van de korting op de kosten voor R&D. We keken wat de invloed hiervan was op de hoeveelheid verrichte research en development. Onze grootste uitdaging hierbij was de oorzaak-gevolg relatie. Die uitdaging hebben we in de evaluatie getackeld. De evaluatie is in het eerste kwartaal van 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

“Onderzoek en ontwikkeling blijft de basis voor onze internationale concurrentiepositie. We zijn nu Europees innovatieleider en die positie wil ik graag samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen versterken.” Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)

Benieuwd naar de uitgebreide aanpak en de uitgebreide conclusies? Download dan het ‘Rapport over de evaluatie van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)'. De bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen