Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Cases

'Beschermd thuis' vergt investering gemeenten

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het ‘beschermd wonen’ van mensen met een psychiatrische of psychosociale beperkingen. Voorheen woonden deze mensen meestal met elkaar in een woongroep van een instelling. Tegenwoordig blijven ze steeds vaker thuis wonen en komen er hulpverleners langs. Welke investeringen zijn nodig om ‘beschermd thuis’ mogelijk te maken? Significant APE sprak hiervoor met gemeenten en aanbieders van beschermd wonen.

In 2015 bracht de commissie Dannenberg in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een advies uit over de toekomst van het beschermd wonen. De com-missie adviseerde om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig (thuis) wonen. Natuurlijk wel met de bijbehorende noodzakelijke bescherming en onder-steuning. Gemeenten moeten dit verder oppakken.

Welke investeringen moeten gemeenten doen om ‘beschermd thuis’ wonen mogelijk te maken? Dit was de centrale vraag in ons verkennend onderzoek. Die verkenning voerden we uit in opdracht van de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten voor ‘beschermd thuis’ onder meer moeten investeren in zaken als passende huisvesting, intensieve en soms langdurige ambulante begeleiding, hulp bij het vinden van werk/dagbesteding en in de inzet van ervarings-deskundigen. Vooral in het begin is de investeringsopgave voor gemeentes aanzienlijk. Mensen met een psychische of psychosociale beperking leren om voor zichtzelf te zorgen kost bijvoorbeeld meer tijd dan hen taken uit handen te nemen.

Download hier het volledige rapport of lees meer op de website van Federatie Opvang.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Dionne Faber