Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Cases

Omvangrijke evaluatie Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

In opdracht van het ministerie van BuZa heeft het consortium van Significant APE en MDF het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) geëvalueerd. Deze evaluatie bestond uit een kwantitatieve analyse van de het selectieproces en omvatte 49 uitgebreide case studies onder bedrijven in zes landen. Dit leverde heldere uitkomsten op.

Het PSI (en diens voorganger PSOM) subsidieert joint ventures van Nederlandse bedrijven met bedrijven in ontwikkelingslanden om investeringsprojecten op te zetten in ontwikkelingslanden. In de periode 1998 - 2014 subsidieerde dit programma meer dan 1100 investeringen in 59 landen.

De evaluatie is uitgevoerd op basis van een grondige ‘mixed method’ methodologie. Hiervoor zijn bij 49 investeringsprojecten in Peru, Bangladesh, Bosnië, Tanzania, Egypte en Sierra Leone case studies uitgevoerd om de bijdrage van het programma vast te stellen. Daarnaast hebben wij op basis van de beschikbare monitoringsinformatie kwantitatieve analyses gemaakt van de succesfactoren en het selectieproces (welke bedrijven hebben een grotere kans om succesvol een subsidie aan te vragen?).

Uit de evaluatie blijkt dat het PSI voor de meerderheid van de joint ventures een additionele financieringsbron vormde om de investering rond te krijgen of om risico’s te verminderen. Voor 40% van de investeringen geldt dat het programma een doorslaggevende bijdrage leverde aan het tot stand komen van het project. De onderzochte joint ventures waren ten tijde van het onderzoek bovendien nog operationeel.

Het rapport is hier te lezen. De brief van Minister Ploumen aan de Tweede Kamer kun je hier terug vinden.